רץ בוואצפ
כללי

📌שביתה כללית במשק ביום רביעי הקרוב

על רקע משבר הבטיחות במקומות העבודה בכלל ובענף הבנייה בפרט. הרשימה המלאה של מקומות העבודה הכלולים שישבתו👇 איגודי ערים לביוב ואיכות הסביבה. ארגון המועצות הדתיות